Litters 2007
Seglin Rex Esmeraldo  X  Lavender's Cabelle
Seglin Rex Esmeraldo  X Fairydust Mag Mell-of-Jokikatin
Corn-Bred's MiniApple  X  Änglarna's Basic Instinct
Red + lavender spotted calico
Red  +  calico
Red point white + seal point
Pentueen sukutaulu
Pedigree
Sukutaulu   Pedigree
Pentueen sukutaulu
Pedigree

Foto: PS-Studio
3.4.2007
6.4.2007
Kesällä 2007 / Summer 2007
Pennut - Kittens
Pennut - Kittens
28.5.2007
Corn-Bred's MiniApple
Yeoman Farrow Fantastica
Pennut - Kittens
Sukutaulu - Pedigree
Litter information  -  pentuetietoja
Litter plans 2008 - Pentusuunnitelmia
Klick here - klikkaa tästä
Kitten page / Pentuesivu
12.12.2007